O ASOCIACI

Účel asociace

Základním cílem asociace je přispět k ochraně a uchování architektonického kulturního dědictví v České republice.
Uvedený cíl je naplňován v následujících cílových okruzích:

  1. zajišťování společného postupu při jednání s orgány státní správy a samosprávy všech stupňů, jakož i při jednáních v tuzemsku i v zahraničí, výměny zkušeností členů;
  2. aktivní spolupráce s organizacemi působícími zejména v oblasti kultury, turistického ruchu, architektury, památkové péče a stavitelství;
  3. aktivní spolupráce s obdobnými zahraničními a mezinárodními organizacemi;
  4. prezentační a publikační činnost se zaměřením na prezentaci kulturních památek a historicky hodnotných objektů a jejich historii.